headerphoto

Kontakt

Předmět

LETECKÁ FOTOGRAMMETRIE a TLS

Ke stažení           

Literatura

Cíle předmětu: Cílem předmětu je získání znalostí a praktických dovedností v oblasti využití bezpilotních systémů a prostředků terestrického laserového skenování v praxi.

Anotace: Předmět „Letecká fotogrammetrie a TLS” se zabývá využitím bezpilotních systémů při zjišťování geometrických vlastností a polohy objektů z obrazových záznamů a sběrem prostorových dat s využitím terestrických laserových systémů (TLS). Studenti si osvojí základní principy a metodiku měření při řešení konkrétních programů a projektů na cvičeních.

Osnova předmětu:

1. Letecká fotogrammetrie. Základní principy a fotogrammetrické metody.

2. Vlícovací body v letecké fotogrammetrii.

3. Bezpilotní systémy a jejich aplikace v praxi. Základní komponenty.

4. Bezpilotní systémy. Omezení, ochranná pásma, provozování s ohledem na platnou legislativu.

5. Technologické kroky přípravy letové mise a provedení vlastního letu.

6. Metody vyhodnocení obrazových dat z bezpilotních prostředků. Optické korelační systémy (obrazová korelace).

7. Terestrické laserové skenování (TLS). Aplikace v praxi a porovnání s ostatními metodami měření.

8. Principy fungování skenerů, rozmítání svazku.

9. Základní typy skenerů a jejich rozdělení podle určitých kritérií.

10. Principy určování délek.

11. Vnitřní a vnější vlivy působící na měření TLS. Vliv prostředí, geometrie a povrchu skenovaných objektů.

12. Rekognoskace měřeného prostoru, volba stanovisek, signalizace a zaměření vlícovacích bodů.

13. Měření, resp. pořízení prostorových a obrazových dat.

14. Zpracování měření. Registrace a úpravy mračen bodů.

 

                            

ke stažení:

___________________________________________________________

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       14

___________________________________________________________

Povinná literatura:

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.

PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6.

LINDER, Wilfried. Digital photogrammetry: a practical course. 3rd ed. Berlin: Springer, c2009. ISBN 978-3-540-92724-2.

 

Doporučená literatura:

HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 85 s. ISBN 9788074143434.

ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04141-3.

VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. V Praze: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím, 2014. Odborné a metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-86516-79-0. ke stažení zde

MAAS, Hans-Gerd, GEORGE, Vosselman, ed. Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2013. ISBN 978-1-904445-87-6.

Literatura:

BREJCHA, Marcel, Vladimír BRŮNA, Zdeněk MAREK a Bára VĚTROVSKÁ. Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek: certifikovaná metodika. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2015. Odborné a metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-85036-61-9. ke stažení zde

PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6.

Odborné termíny z oblasti letecké fotogrammetrie jsou k dispozici na webovém portálu VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.) v sekci „fotogrammetrie a DPZ” a „ Geodézie” terminologického slovníku: http://www.vugtk.cz/slovnik/index.php

Hanzl, V. Fotogrammetrie, modul 01, teoretické základy fotogrammetrie. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. Brno: VUT, FAST, 2006, 101 s. ke stažení zde

Provozování bezpilotního systému se řídí dle platné legislativy. Podrobné a aktuální informace jsou uvedeny na webových stránkách ÚCL v sekci „Letadla bez pilota na palubě” které lze najít zde: https://www.caa.cz/provoz/letadla-bez-pilota-na-palube/

Závazná pravidla pro provoz bezpilotních letadel jsou uvedena v leteckém předpise Ministerstva dopravy L2 – Pravidla létání, Doplněk X: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf

Legislativa v evropských zemích: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0947

Aktuální omezení letového provozu v dané lokalitě si ověříme v aplikaci „AisView” Řízení letového provozu (ŘLP): https://aisview.rlp.cz/

Pro drony je vyhrazena upravená aplikace sloužící pouze pro předletovou přípravu UAS (nabídka „DronView”): https://dronview.rlp.cz/

Aktuální informace o počasí pro bezpilotní prostředky lze nalézt zde: Český hydrometeorologický ústav http://portal.chmi.cz/

Počasí pro bezpilotní systémy: https://www.uavforecast.com/

Pohyb oblačnosti: https://en.sat24.com/en

Výukové videa pro předletovou přípravu bezpilotního systému (křídla) a plánování letové mise v softwaru eMotion: https://www.sensefly.com/education/videos/


-

 

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates