headerphoto

Předmět

Geodézie

Ke stažení           

Literatura

 

                            

ke stažení:

___________________________________________________________

       Přednášky 1

       Přednášky 2

       Přednášky 3

       Přednášky 4

       Seznam otázek

___________________________________________________________

Literatura:

Sylaby v elektronické podobě (https://www.hgf.vsb.cz/544/cs/):


Schenk, J.: Speciální geodézie,

Schenk, J.: Geodetické sítě - bodová pole,

Schenk, J.: Globální polohové systémy v geodézii,
Mikulenka, V.: Základní souřadnicové úlohy,
Sládková, D.: Měření úhlů, směrů a rektifikace,
Mazalová, J.: Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů,
Sládková, D.: Měření výšek,

Novák, J.: Katastr nemovistostí

 

Skripta:

 

Kubečka,E.: Geodézie a důlní měřictví,skripta VŠB-TU Ostrava,Ostrava 1992 369 str.Kol.autorů

Schenk, J.: Geodézie , VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0782-3

Vitásek,J Nevosád,Z.: Geodézie I, učební texty VUT Brno. CERM Brno, 1999, 87str.
Vitásek,J Nevosád,Z.: Geodézie II, učební texty VUT Brno. CERM Brno, 1999, 87str.
Vitásek,J Nevosád,Z.: Geodézie III, učební texty VUT Brno. CERM Brno, 2000,140str.
Hybášek,J.: Topografická a tématická kartografie, CERM Brno,1993,84 str.

 

Terminologický slovník VÚGTK: http://www.vugtk.cz/slovnik/
___________________________________________________________

Aktuality

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates