Fotogrammetrie
headerphoto

Předmět

Fotogrammetrie  II

 

Ke stažení                                

Videomanuály

Ukázky projektů

Seznam literatury

 

ke stažení:

___________________________________________________________

       Šablona plastového obalu CD/DVD

       Titulní strana projektu

___________________________________________________________                            

       Pokyny pro vypracování semestrálního projektu

       Rozdělení do pracovních skupin

____________________________________________________

Ukázky projektů:

       Projekt 1

       Projekt 2

   _________________________________________________________

     Trial verze Agisoft PhotoScan

      Agisoft Lens (kalibrace )

      Agisoft PhotoScan (manuály)

 

Semestrální projekt:

1. Mobilní prostorové laserové skenování
2. Vyhotovení fotogrammetrické dokumentace - optické korelační systémy
3. Technologie 3D laserového skenování

 

Průběh zkoušky

Ke zkoušce se musí dostavit všichni studenti z dané pracovní skupiny. Projekty odevzdané po termínu nebudou přijaty ke zkoušce.

Zkouška se skládá z následujících částí :

  1. Prezentace projektu v PowerPointu s doprovodným komentářem v délce max. 10 minut

  2. Obhajoba projektu

  3. Dotazy z oblasti Fotogrammetrie – předpokládají se znalosti z předmětu Fotogrammetrie I a znalosti praktického měření z Fotogrammetrie II.

 

 

Literatura:

Kapica,R.: Fotogrammetrie, návody do cvičení I,II sylaby VŠB-TU,Ostrava 2009,58 str.

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1: digitální metody. Vyd. 1. V Praze: CERM, 2009, 200 s. ISBN 978-80-01-04249-6

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 10. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 194 s. ISBN 80-010-2649-3

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 20. 2., přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 193 s. ISBN 80-010-2762-7

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 30: digitální metody. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 179 s. ISBN 80-010-2413-X

HANZL, Vlastimil. Fotogrammetrie I: digitální metody. Vyd. 1. Brno: CERM, 2002, 94 s. ISBN 80-214-2049-9

ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, 185 s. ISBN 978-80-01-04141-3

KAŠPAR, Milan. Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd.. Hradec Králové: Vega, 2003, 111 s. ISBN 80-900-8603-9

PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. 3: digitální metody a laserové skenování [/i], Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 2008, 190 s. ISBN 978-80-01-03978-6

Agisoft PhotoScan User Manual, AgiSoft LLC, St. Petersburg, Russia, 2012

PhotoModeler Scanner User Manual, Eos Systems Inc, Vancouver, Canada, 2013

Školení TOPOLU xT I až V, http://www.topol.eu/articles/TopoLDoc

Hanzl,V Sukup,K.:Fotogrammetrie I,učební texty,Akademické nakladatelství CERM,VUT Brno 2001,94 str.

Gavlovský,E.:Zaměřování a mapování lomů (kapitola Fotogrammetrie),skripta VŠB-TU,Ostrava,1990

Hanzl,V.: FOTOGRAMMETRIE,MODUL 01,TEORETICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE, 2006.

Linder, W. 2006. Digital Photogrammetry. A Practical Course. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 214 p.

Thomas Luhmann. Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Applications. 214 pages, Springer, 2nd edition (March 8, 2006). ISBN-10: 3540291520.

Manual of Photogrammetry (Edited by Chris McGlone, with Edward Mikhail and James Bethel,). 2004. 5th Edition. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Maryland, USA. 1200 p.