Fotogrammetrie
headerphoto

Předmět

Fotogrammetrie, Fotogrammetrie I

 

Podmínky pro udělení zápočtu

Ke stažení                                          

Literatura                   

Okruhy ke zkoušce

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je získání základních znalostí o metodách a principech pozemní a letecké fotogrammetrie. Studenti si osvojí principy vybraných metod digitální fotogrammetrie na konkrétních programech ve cvičeních.

Anotace:

Fotogrammetrie je obor, zabývající se rekonstrukcí tvaru, rozměrů a polohy předmětů z fotografických měřických snímků a obrazových záznamů. Důraz je kladen na principy a metody digitální fotogrammetrie.

Osnova předmětu:

1. Základy fotogrammetrie a její využití v praxi. Rozdělení fotogrammetrie.

2. Vlastnosti fotogrammetrických komor. Prvky vnitřní a vnější orientace.

3. Pozemní fotogrammetrie. Matematické základy.

4. Jednosnímková fotogrammetrie.

5. Průseková fotogrammetrie.

6. Optická korelace obrazu.

7. Přirozené a umělé stereoskopické vidění. Přístroje a pomůcky pro stereoskopické vidění a měření.

8. Fotogrammetrické komory pozemní a letecké. Nosiče komor. Digitální kamery.

9. Letecká fotogrammetrie. Projekt leteckého snímkování.

10. Pozemní práce a příprava projektu. Digitální zpracování leteckých snímků.

11. Aerotriangulace.

12. Pozemní a letecké snímky. Obrazová a prostorová data.

13. Vlícovací body.

14. Laserové skenování.

 

ke stažení:

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       14

         ___________________________________________________________

       Kalibrace fotoaparátu CANON EOS 30D.

 

¨     GIS (AF)

 

       GIS (MF)

 

       IG (MF)

 

___________________________________________________________

       Přednášky 1

       Přednášky 2

       Přednášky 3  

       Přednášky 4  

       Přednášky 5  

       Přednášky 6  

       Fotogrammetrie - návody do cvičení I,II 

       Kalibrační pole pro Photomodeler

       Kalibrační pole pro Photomodeler (formát A3 až A0)

       Snímky pro kalibraci (demonstrační data PhotoModeler)

       Snímky pro kalibraci (Agisof Lens - CANON EOS 7D)

       Kostky

       Krabice

       Kostka

       Budova (PhotoModeler)

       Kaple (Agisoft PhotoScan)    

       Budova (Agisoft PhotoScan)  

       Stěna (Agisoft PhotoScan)                          

       Topol1

       Topol2

       Světelný řez

       Fasáda

       LMS 1 (lom)

       LMS 2

       Projekt snímkování

       Stereofotogrammetrie

       Parkovací dům

       Parkovací dům (výstupy)

       Kalibrace Canon EOS 7D (30)

       Kalibrace Canon EOS 7D (18)

________________________________________________________

     Tial verze Agisoft PhotoScan

      Agisoft Lens (kalibrace)

_________________________________________________________

Video manuály kalibrace a kompletní tvorby 3D modelu v programu Photomodeler 6 (doporučuji otevírat přímo z části Streaming):

   Videomanuály

   Videomanuály - vzorové projekty

Pro prohlížení offline je nutné nainstalovat Adobe flash player - klikněte zde

________________________________________________________

Literatura:

Kapica,R.: Fotogrammetrie, návody do cvičení I,II sylaby VŠB-TU,Ostrava 2009,58 str.

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1: digitální metody. Vyd. 1. V Praze: CERM, 2009, 200 s. ISBN 978-80-01-04249-6

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 10. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 194 s. ISBN 80-010-2649-3

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 20. 2., přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 193 s. ISBN 80-010-2762-7

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 30: digitální metody. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 179 s. ISBN 80-010-2413-X

HANZL, Vlastimil. Fotogrammetrie I: digitální metody. Vyd. 1. Brno: CERM, 2002, 94 s. ISBN 80-214-2049-9

ŠTRONER, Martin a Jiří POSPÍŠIL. Terestrické skenovací systémy. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, 185 s. ISBN 978-80-01-04141-3

KAŠPAR, Milan. Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd.. Hradec Králové: Vega, 2003, 111 s. ISBN 80-900-8603-9

PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. 3: digitální metody a laserové skenování [/i], Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 2008, 190 s. ISBN 978-80-01-03978-6

Agisoft PhotoScan User Manual, AgiSoft LLC, St. Petersburg, Russia, 2012

PhotoModeler Scanner User Manual, Eos Systems Inc, Vancouver, Canada, 2013

Školení TOPOLU xT I až V, http://www.topol.eu/articles/TopoLDoc

Hanzl,V Sukup,K.:Fotogrammetrie I,učební texty,Akademické nakladatelství CERM,VUT Brno 2001,94 str.

Gavlovský,E.:Zaměřování a mapování lomů (kapitola Fotogrammetrie),skripta VŠB-TU,Ostrava,1990

Hanzl,V.: FOTOGRAMMETRIE,MODUL 01,TEORETICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE, 2006.

Linder, W. 2006. Digital Photogrammetry. A Practical Course. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 214 p.

Thomas Luhmann. Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Applications. 214 pages, Springer, 2nd edition (March 8, 2006). ISBN-10: 3540291520.

Manual of Photogrammetry (Edited by Chris McGlone, with Edward Mikhail and James Bethel,). 2004. 5th Edition. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Maryland, USA. 1200 p.

 

Okruhy ke zkoušce 2016/17 :

 

Aktuality