headerphoto

 

Předmět

Technické kreslení

Ke stažení

 

   Úvod do technického kreslení (MS PowerDraft)

 

Heslo k jednotlivým souborům obdržíte na začátku semestru.

 

Zadání jednotlivých úloh:

 

Skupiny prvků, které spolu tématicky nebo logicky souvisí ukládejte do jednotlivých vrstev. Nastavte si odpovídající barvu, typ a tloušťku čáry.

 

  Text, atributy textu, textové styly, umístění textu

 

  Razítko (popisové pole)

 

  Procvičení kresby, kótování, barvy

 

  Procvičení kresby, kótování, šrafování a vyplnění

 

  Metody šrafování

 

  Kótování

 

  Nivelační značka (kresba, kótování, šrafování)

 

  Nivelační značka (kresba, kótování, šrafování, text)

 

  Spojka - varianta 1 (kresba, kótování, šrafování)

 

  Spojka - varianta 2 (kresba, kótování, šrafování)

 

  Situační výkres - kresba, buňky, vrstvy, referenční výkres

 

  Situační výkres (seznam souřadnic)

 

 

Software MicroStation PowerDraft si lze pro studijní účely stáhnout na stránkách výrobce. Pro stažení softwaru je nutné vyplnit údaje, které společnost Bentley požaduje (návod k vyplnění najdete zde)!!!
 

 

   Microstation PowerDraft

 

Odkaz na www:

MICROSTATION PowerDraft - https://www.bentley.com/cs/products/product-line/modeling-and-visualization-software/microstation-powerdraft

 

 

Literatura:

SÝKORA, Petr. MicroStation V8 XM edition: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1523-7.

SÝKORA, Petr. MicroStation V8: podrobná příručka. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-540-7.

BAYER, Tomáš. Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation. Zdiby: VÚGTK, c2003. ISBN 80-85881-21-7.

ŠLEGR, Jan. MicroStation 95: referenční příručka uživatele. Praha: Computer Press, c1998. ISBN 80-7226-048-0.

BAYER, T.: Úvod do programu MicroStation PowerDraft, Praha, 2006

 


Aktuality

 

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates